วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สถานที่ท่องเที่ยว เกาะเต่า
เกาะเต่า เกาะที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว มีพื้นสำคัญได้แก่ เกาะเต่า และเกาะนางยวน โดยกิจกรรมท่องเที่ยวน่าสนใจบนเกาะ ถือว่าเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวชอบไปดำน้ำดำน้ำดูปะการัง เพราะได้ทั้งน้ำลึกและน้ำตื้น จุดดำน้ำที่เกาะเต่า มี 3 จุดได้แก่ กองหินชุมพร,หินใบ,กองหินตุ้งกู  และจุดเล่นน้ำริมหาด  ได้แก่ หาดโฉลกบ้านเก่า,อ่าวหินวง, แหลมเทียน,อ่าวลึก,อ่าวมะม่วง,หาดทรายรี,หาดทรายรี และมีจุดชมวิว จอห์น-สุวรรณ  ที่งดงามมากคล้ายกับเกาะพีพีดอน สำหรับ เกาะเต่า อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี